Spring naar content

‘Ik geef mensen in een kwetsbare positie een platform’

Letizia werd door EPALE gevraagd om meer te vertellen over Zout, onze producties en haar beweegredenen om maatschappelijke vraagstukken in haar producties te verwerken. EPALE is een internationaal online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. Via het platform kunnen docenten, opleiders, beleidsmakers en onderzoekers onderling contact leggen, kennis delen en ideeën opdoen.