Spring naar content

Theaterles Maastricht

english below

Theaterles: praten, ontmoeten, creativiteit

Wil je de Nederlandse taal oefenen? Ontmoet je graag nieuwe mensen? Hou je van theater? Of wil je meer leren over theater? Doe dan mee met de Ik Ben Hier theater lessen.

Wat is het?
We komen elke week met ongeveer 10 mensen samen. We oefenen samen met de Nederlandse taal door situaties na te spelen die je zelf hebt meegemaakt. Dat kan een verjaardag zijn of een ontmoeting met iemand.

De lessen duren ongeveer 1,5 uur en beginnen op donderdag 2 mei. Daarna hebben we 8 weken lang elke week les op donderdag. Er is les van 16:30 – 18.00 uur en van 18:30 – 20:00 uur.

Aanmelden
Heb je interesse? Meld je aan via diede@toneelgroepmaastricht.nl of whatsapp +31611417654

Je kunt vrijblijvend komen kijken op donderdag 2 mei.

Wat is Ik Ben Hier?
Ik Ben Hier is een voorstelling. In Ik Ben Hier worden verhalen verteld van en door mensen die om de een of andere reden hun thuisland hebben moeten verlaten. De bezoekers horen deze verhalen via een koptelefoon, terwijl ze door de stad Maastricht wandelen. Zo leren zij kennis maken met hun mede stadsbewoners. Zij zijn dan wel niet in Maastricht geboren, maar net zo goed onderdeel van de stad.

Ik Ben Hier heeft eerder plaats gevonden in Breda en in Rotterdam.

==

Theaterclass: talk, meet, be creative

Do you want to practice the Dutch language? Do you enjoy meeting new people? Do you love theater? Or do you want to learn more about theater? Then join the ‘Ik Ben Hier’ theater lessons.

What is it?
Every week, we gather with about 10 people. We practice the Dutch language together by role-playing situations that you have experienced yourself. It could be a birthday party or a meeting with someone.

The lessons last about 1,5 hours and begin on Thursday, May 2nd. After that, we will have lessons every Thursday for 8 weeks. There are classes from 4:30 PM to 6:00 PM and from 6:30 PM to 8:00 PM.

Registration
Are you interested? Sign up via diede@toneelgroepmaastricht.nl or WhatsApp +31611417654

You can come and take a look on Thursday, May 2nd.

What is “Ik Ben Hier”?
“Ik Ben Hier” is a performance. In “Ik Ben Hier”, stories are told by and about people who, for one reason or another, have had to leave their home country. Visitors hear these stories through headphones while walking through the city of Maastricht. This allows them to get to know their fellow city residents. Although they may not have been born in Maastricht, they are just as much a part of the city.

“Ik Ben Hier” has previously taken place in Breda and Rotterdam.